welk water gebruiken bij het strijken

De keuze van het water is van essentieel belang voor de levensduur van uw toestellen. Daarom is het belangrijk om de hardheid van het leidingwater te kennen.

1Waterhardheid

Zo weet je of je het water al dan niet mag gebruiken in het strijksysteem. Indien het leidingwater een kalkgehalte heeft van minder dan 18°f (Frankrijk), 11°d (Duitsland) of 1.8 mmol (Internationaal) dan kan je het gebruiken, zonder meer. Zoniet, dan wordt aangeraden het leidingwater aan te lengen met gedemineraliseerd water à rato van 1/3 leidingwater en 2/3 gedemineraliseerd water.

Bij de gemeente kan je de hardheid van het water in jouw omgeving opvragen. Fabrikanten leveren vaak bij hun toestellen een teststrookje om de hardheid van het leidingwater te meten.

Advies: Waarop let je best als je een strijkijzer of stoomgenerator gaat kopen?

2Oppassen voor volgende vloeistoffen

Het is aanbevolen nooit volgende vloeistoffen te gebruiken, daar deze afbreuk doen aan de kwaliteit van de stoom:

  • Additieven en parfums
  • Gedeïoniseerd water
  • Ontzilt zeewater
  • Met zout verzacht water
  • Gedistilleerd water
  • Condenswater van de droogkast / wasdroger

Advies: Hoe hou je kalk uit je strijkijzer of stoomgenerator?

Reageer