Niko Home Control helpt je bij het spreiden van je verbruik om pieken en de daarbij horende extra kosten te vermijden.

Door de invoering van het capaciteitstarief in Vlaanderen, is het voor huishoudens met een digitale meter belangrijker dan ooit om hun verbruik doorheen de dag te spreiden. Zeker bij grootverbruikers zoals een elektrische wagen of een warmtepomp.

Niko Home Control zorgt ervoor dat je slim omgaat met je energie. Je hebt niet alleen inzicht in je verbruik en je productie, het systeem helpt je ook optimaal gebruik maken van je eigen zonne-energie én pieken in je verbruik verlagen, om extra kosten te vermijden.    Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is een nieuwe manier die sinds 1 januari 2023 gebruikt wordt om een deel van de nettarieven te berekenen.

De nettarieven zijn de kosten die je betaalt voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnet. Dit is slechts een deel van je totale energiefactuur.

Heb je een digitale meter, dan wordt het capaciteitstarief berekend op basis van het gemiddelde van je piekverbruik.

Hoe wordt het capaciteitstarief berekend?

Bij de digitale meter wordt je elektriciteitsverbruik per kwartier gemeten in kWh. Tijdens dit kwartier kunnen er hogere en lagere pieken zijn, het gemiddelde daarvan noemen we het kwartiervermogen (in kW). Het hoogste kwartiervermogen in één maand, wordt de maandpiek genoemd.

Per maand wordt het capaciteitstarief berekend op basis van het gemiddelde van de 12 laatste maandpieken, met een minimumbedrag voor een maandpiek van 2.5 kW. Het capaciteitstarief per kW hangt af van je netbeheerder en is dus afhankelijk van je woonplaats.

Waarom wordt het capaciteitstarief ingevoerd?

Het capaciteitstarief werd ingelast door de VREG, met als doel om het elektriciteitsnet minder te belasten. Want door de transitie van fossiele- en nucleaire energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen, neemt de belasting van het steeds toe.

Door het capaciteitstarief zullen Vlaamse gezinnen aangemoedigd worden om hun verbruik over de dag te spreiden, om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden.

Vlak je maandpieken af met de peak mode van Niko Home Control

Heb je een digitale meter en een aantal grootverbruikers? Dan heb je er zeker baat bij om je verbruik doorheen de tijd zoveel mogelijk af te vlakken en hoge verbruikspieken te vermijden.

Spreid je verbruik over de hele dag

Niko Home Control beheert je verschillende apparaten en toestellen op een slimme manier, om hoge pieken in je energieverbruik te voorkomen en je verbruik mooi te spreiden doorheen de dag.

Wat betekent dit? Wanneer een bepaald toestel ingeschakeld wordt, kan Niko Home Control het opladen van een ander apparaat pauzeren of je ventilatieniveau tijdelijk verlagen, om je verbruik onder een bepaald niveau te houden. Je kiest zelf welke apparaten voorrang krijgen op andere.

Slimme energiemeldingen

Als je niet wilt dat je apparaten automatisch worden uitgeschakeld of gedimd, kun je in de Niko Home app op je smartphone een slimme energiemelding ontvangen wanneer er een piek in je verbruik is. Zo kun je zelf kiezen of je bepaalde toestellen wilt uitschakelen.

Wanneer wordt de peak mode geactiveerd? Dat beslis jij. Je kunt de modus automatiseren, zodat hij automatisch ingeschakeld wordt bij een bepaald verbruik, of je kunt ervoor kiezen om een melding te ontvangen bij een piek in je energieverbruik, zodat je de modus handmatig kunt inschakelen.

Reageer