Premies bij een warmtepomp

Iedereen weet dat je voor sommige milieuvriendelijke verbouwingen en installaties een premie kunt krijgen. Welke premies of subsidies krijg je voor de installatie van een warmtepomp?

Federale belastingsvermindering

Jammer genoeg hebben warmtepompen een beetje gedeeld in de malaise van groene energie inzake belastingsvermindering. Niet enkel zonnepanelen werden minder interessant, ook warmtepompen komen sinds 2012 niet meer in aanmerking voor een fiscaal voordeel van de federale overheid.

Premie van de netbeheerder

Wie een warmtepomp plaatst, komt wel nog in aanmerking voor premies van de netbeheerder.

Momenteel is de maximale premie voor de plaatsing van een warmtepomp in een bestaande woning 1700 euro. Die is afhankelijk van het rendement van de warmtepomp (uitgedrukt in COP).

Vervang je de bestaande elektrische weerstandsverwarming volledig, dan kan die premie verdubbeld worden.

Ook wanneer de woning gelegen is in een gebied waar geen aardgasnet ligt, worden de hoogte en het maximum van de premie verdubbeld. Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.

Ook wie zijn warmtepomp in een nieuwbouw plaatst, kan een premie bekomen bij de netbeheerder. Die is dan gekoppeld aan het E-peil van de woning. Hoe lager het E-peil, hoe groter de premie.

De E-peilnorm voor nieuwbouw ligt momenteel op E20 (voor bouwaanvragen in 2016).

Hogere premie voor warmtepomp vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt de premie voor een warmtepomp verder vereenvoudigd:

 

  • Geothermische warmtepomp: 4000 euro
  • Lucht-water warmtepomp: 1500 euro
  • Hybride lucht-water warmtepomp: 800 euro
  • Lucht-lucht warmtepomp: 300 euro

Er wordt dus niet langer gerekend met COP-waarden. De premies zijn aan te vragen per woning of wooneenheid. Het maximum van 40% van de factuur blijft gelden.

Aan de premies voor 2017 zijn wel bijkomende voorwaarden verbonden. Zo moet de warmtepomp zeker beschikken over een productlabel A+. Vanaf 1 juli 2017 moet de installateur of aannemer ook beschikken over een certificaat van bekwaamheid.

Premie in bepaalde gemeenten

Ook je gemeente geeft mogelijk een premie. Via een subsidiemodule kan je nagaan of er in jouw gemeente premies gegeven worden voor de plaatsing van een warmtepomp.

Reageer