De keuze voor een warmtepomp is niet eenvoudig. Veel hangt af van de gevraagde aanvoertemperatuur, die de energieprestatie van een warmtepomp sterk beïnvloedt.

Het rendement van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de COP (Coefficient Of Performance). De COP is een aanduiding van de verhouding tussen het elektriciteitsverbruik en de afgegeven warmte. Een warmtepomp met een COP van 4 wil zeggen: voor elke kW verbruikte energie, levert de warmtepomp tussen 4kW nuttige warmte op.

Momenteel ligt die energieprestatie van warmtepompen (COP) op waarden tussen COP 3 en 5. Dit betekent dat voor elke kW verbruikte energie, de warmtepomp tussen 3 en 5 kW nuttige warmte oplevert. De energie uit de verdamper (omgevingslucht, water of aarde) is overigens gratis.

Beter is de SPF-waarde

De COP is echter een theoretisch rendement die geen rekening houdt met thermische en elektrische verliezen. De SPF (Seasonal Performance factor) doet dat wel. De SPF-waarde is een betere aanduiding voor het rendement van de warmtepomp. Ze houdt niet alleen rekening met het rendement van de warmtepomp maar ook de gebruikte circulatiepomp(en), het afgiftesysteem, en de variabele temperatuur van de warmtebron in de zomer en winter. De SPF zal dus steeds lager liggen dan de COP. Men spreekt in plaats van SPF soms ook van seizoensCOP.

Vermijd zoveel mogelijk de elektrische weerstand

Indien het rendement niet voldoende is, schiet doorgaans een elektrische weerstand ter hulp. Best is om dit te vermijden.

Hoe lager de gevraagde temperatuur, hoe beter het rendement

Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe hoger de COP. Daarom wordt er best met een afgiftesysteem gewerkt dat met lage temperaturen overweg kan, zoals vloerverwarming of ventilo-convectoren. Voor de bereiding van sanitair warm water (bv. 55°C) is de COP lager dan voor vloerverwarming die genoeg heeft aan water van 35°C.Warmtepompen zijn dus niet zo ideaal voor de bereiding van warm water. Maar een warmtepomp kan zuiniger warm water maken van lagere temperatuur dan een moderne CV-ketel, als je geen water aanmaakt tot 65°C. Eenmaal per week zal er water tot 65°C worden aangemaakt om legionella tegen te gaan.

Wanneer je grote radiatoren in de woning hebt, kan je ook deze aansluiten op de warmtepomp. Let er dan wel op dat je kiest voor een speciale warmtepomp die water aan 65°C kan aanmaken.

Een goede dimensionering spaart geld uit

Warmtepompen zijn er in verschillende vermogens. Het vermogen moet voldoende zijn om de woning te verwarmen en te voorzien in de in de warmwaterbereiding. Een goede dimensionering van de warmtepomp is cruciaal om geld en energie te besparen. Dimensioneer op 80% van het benodigde vermogen, omdat er in België maar een paar echt koude dagen per jaar zijn. Op extreme dagen kan de elektrische weerstand ter hulp schieten.

Koppeling met zonnecollector

Om nog zuiniger warm water aan te maken kan men de boiler koppelen aan een zonnecollector. Vooral in de zomer zal een zonnecollector veel van de warmwaterbehoefte dekken.

Reageer