Het principe van airconditioning gelijkt sterk op de werking van een koelkast, waar warmte wordt verwijderd en in de keuken terechtkomt. Een split-aircosysteem bestaat uit een binnen- en buitenunit die via buisjes met elkaar verbonden zijn.

De airco onttrekt warmte uit de ruimte (via de binnenunit) en voert die af naar buiten via de buitenunit.

Koelmiddel centraal

Een airco werkt dus volgens het principe van de koelmiddelkringloop. Daarin kunnen we 4 delen onderscheiden: een compressor, een condensor, een ventilator en een verdamper.

Het hart van de airconditioner is de compressor die het koelmiddel rond het systeem pompt. Door de warmteopname uit de lucht wordt het koelmiddel in de verdamper opgewarmd, waardoor gas ontstaat.

De compressor zuigt dit gas uit de verdamper, en voert dit gas onder hoge druk en temperatuur naar de condensor. Daar wordt dit gas omgezet in een vloeibaar koelmiddel doordat het de opgenomen warmte afstaat aan de buitenlucht. Het koelmiddel koelt daarna af, condenseert en vloeit terug naar de verdamper. Via de koude-verdamper wordt de gekoelde lucht opnieuw de ruimte ingeblazen.

ANWB-info

Continu proces

Het rondpompen van het koelmiddel is een continu proces, dat doorgaat tot de gewenste temperatuur is bereikt. Een koelmiddel treedt als transportmiddel op om de opgenomen warmte vanuit de verdamper te laten stromen naar de condensor. Daar wordt de warmte weer afgestaan aan de omgevingslucht.

Afname luchtvochtigheid

Door het afkoelen van de lucht zal de in de lucht aanwezige waterdamp condenseren. Daardoor treedt een ander voordeel van airconditioning op: de luchtvochtigheid neemt af. Het condenswater wordt opgevangen in een speciaal reservoir of afgeleid via een leiding.

Lucht of water?

Bij alle toestellen moet de condensor gekoeld worden. Dit kan gebeuren met lucht, met water of een combinatie van beiden. Toestellen die in meer of mindere mate gebruik maken van water hebben een hoger koelvermogen. Het water koelt de condensor sneller en meer af. Bij een mobiele airconditioner die werkt op water plaats je het water in een aparte container in het apparaat.

Omkeerbaar

De warmtepompversie bevat een omkeerventiel zodat het continu proces wordt omgekeerd: buiten wordt energie opgenomen die samen met de compressorwarmte door het binnentoestel wordt afgestaan aan het te verwarmen lokaal.

Reageer